Tet Akan Dilaksanakan Dalam Dua Shift
Budaun

Tet Akan Dilaksanakan Dalam Dua Shift

mendengar berita

Badai. Para pejabat Dinas Pendidikan telah berkumpul untuk membuat Tes Kelayakan Guru UP yang akan diadakan pada 28 November bebas copy dan damai. Semua persiapan yang diperlukan sedang dilakukan untuk pelaksanaan ujian. Ujian TET akan dilakukan dalam dua shift di distrik tersebut. 9940 kandidat akan muncul di shift pertama dan 6181 kandidat di shift kedua.
DIOS Dr. Pravesh Kumar menginformasikan bahwa ujian TET akan diadakan dalam dua shift di distrik tersebut. Akan ada ujian tingkat SD di shift pertama dan ujian tingkat SD atas di shift kedua. Untuk shift pertama, sudah dibuat 20 unit ujian. Dalam hal ini 9940 calon telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian. Untuk ujian shift kedua, 12 pusat ujian telah didirikan. 6181 kandidat telah mendaftar untuk ujian dalam shift ini. Atas nama Departemen Pendidikan Menengah, tugas administrator pusat, hakim statis, pengawas, pejabat departemen dan administrasi sedang dikenakan untuk melakukan ujian TET di pusat-pusat ujian ini. Selain petugas dalam pemeriksaan, kamera CCTV juga akan dipantau di semua pusat. Kamera CCTV telah dipasang di pusat pemeriksaan dan ruangan untuk membuat pemeriksaan bebas dari salinan.

Badai. Para pejabat Dinas Pendidikan telah berkumpul untuk membuat Tes Kelayakan Guru UP yang akan diadakan pada 28 November bebas copy dan damai. Semua persiapan yang diperlukan sedang dilakukan untuk pelaksanaan ujian. Ujian TET akan dilakukan dalam dua shift di distrik tersebut. 9940 kandidat akan muncul di shift pertama dan 6181 kandidat di shift kedua.

DIOS Dr. Pravesh Kumar menginformasikan bahwa ujian TET akan diadakan dalam dua shift di distrik tersebut. Akan ada ujian tingkat SD di shift pertama dan ujian tingkat SD atas di shift kedua. Untuk shift pertama, sudah dibuat 20 unit ujian. Dalam hal ini 9940 calon telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian. Untuk ujian shift kedua, 12 pusat ujian telah didirikan. 6181 kandidat telah mendaftar untuk ujian dalam shift ini. Atas nama Departemen Pendidikan Menengah, tugas administrator pusat, hakim statis, pengawas, pejabat departemen dan administrasi sedang dikenakan untuk melakukan ujian TET di pusat-pusat ujian ini. Selain petugas dalam pemeriksaan, kamera CCTV juga akan dipantau di semua pusat. Kamera CCTV telah dipasang di pusat pemeriksaan dan ruangan untuk membuat pemeriksaan bebas dari salinan.

Posted By : togel hongkonģ malam ini